Drijvende kracht:

Henk Spies

"Het kan écht anders, heb ik mogen ervaren!"

".. heeft in Noorwegen al drie keer laten zien dat hij innovatie kan brengen"

"Door de opleiding snap ik waarom de ene hulpverlener kan lezen en schrijven met een jongere en de andere hulpverlener niets kan met dezelfde jongere, en dat kan ik theoretisch onderbouwen. Ik kan nu ook die jongere goed begeleiden waar ik eerst moeite mee had."

"... heeft in Zoetermeer op verschillende manieren bijgedragen aan innovatie in ons sociale domein"

"Indrukwekkend eenvoudig"

Verbinden en anderen versterken zijn voor mij kernwaarden, naast vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Bij al die begrippen heb ik een eigen verhaal. Samen vormen ze mijn basis en mijn missie. De eerste dertig jaar van mijn leven heb ik geleefd in het besef dat er een grote kans was dat ik niet oud zou worden. Daar kun je op verschillende manieren mee omgaan, maar ik heb een focus op essenties ontwikkeld. Het leven is te kort om te verdoen aan dingen die niet echt belangrijk zijn. Toen ik op mijn dertigste te horen kreeg dat ik geen drager was van de erfelijke ziekte in mijn familie, heb ik ontdekt hoe het is om je zelfbeeld bij te stellen, hoe ver dat doorwerkt. Hoe het kan zijn om onbevangen en onbelast voor dingen te gaan. Die combinatie van essentie en onbevangenheid is aanwezig in bijna alles wat ik doe. Evenals het besef dat innovatie niet alleen gaat over dingen anders doen, maar vooral ook over anders kijken naar jezelf en je rol. 

Mijn professionele achtergrond is dat ik psychologie heb gestudeerd en in 1998 ben gepromoveerd in de sociale wetenschappen op een proefschrift over sociale uitsluiting en participatiebeleid voor jongeren. Ik heb 10 jaar op de universiteit en bij de onderzoeksafdeling van een sociale dienst gewerkt, heb drie jaar in een probleemwijk gewoond die toen als no-go area beschouwd werd en heb in mijn onderzoek zo'n beetje alle grote stadsproblemen gezien. Daarna heb ik 20 jaar gewerkt in de praktijk van wat nu het sociale domein heet: op straat en aan keukentafels, in spreekkamers en kantoren, met risicojongeren, werklozen, professionals, managers, directeuren en ministeries; als onderzoeker, beleidsmaker, adviseur en leidinggevende. Ik heb onder andere methodiektrainingen gegeven in Nederland, Noorwegen en Polen. Als onderzoeker heb ik veel in internationaal verband samengewerkt en een theorie over effectieve interventies ontwikkeld; als consultant gemeentelijke directies geadviseerd en de reorganisatie van een uitvoeringsorganisatie begeleid; als beleidsadviseur een aantal jaren het actieplan jeugdwerkloosheid in de regio Rijnmond geschreven; en als sociaal ondernemer een nieuwe aanpak opgezet voor mensen die moeilijk aan het werk komen. Schakelen tussen verschillende rollen is voor mij een tweede natuur geworden.
Naast mijn werk heb ik een paar passies: mijn drie kinderen en muziek. Als muzikant ben ik gewend samen te spelen ('probeer de andere muzikanten goed te laten klinken'), te improviseren, te vertrouwen op wat je samen aan het creëren bent, en samen te werken met mensen uit andere culturen, regelmatig ook in het buitenland.

LinkedIn          M +31 654325365          E henk.spies@inclusivate.nl