Leren van elkaar en internationale uitwisseling

Informeel leren in de dagelijkse praktijk en in uitwisseling met collega’s is minstens zo belangrijk als formeel leren in trainingssituaties. Zeker als het gaat om cultuuraspecten in organisaties, het ontwikkelen van zelfsturing, en verbetering vanuit de praktijk in plaats vanaf de tekentafel, is uitwisseling tussen collega’s essentieel. De acceptatie van collegiaal advies is vaak groter dan van deskundigen-advies, en veel kennis is al aanwezig. Als het lukt deze uitwisseling vorm te geven als een wederzijds leerproces, waarin niet alleen de succesvolle buitenkant maar ook de kwetsbare binnenkant aan de orde komt, kan het een grote impact hebben. We hebben een methodiek ontwikkeld om zulke uitwisseling systematisch, met langere adem, en wisselende rollen te organiseren. Daarmee kan op gestructureerde wijze steeds verder onder de oppervlakte gekeken worden, naar inhoud, organisatie, manier van denken en met elkaar omgaan. Binnen teams, tussen teams, tussen organisaties, tussen gemeenten, tussen landen. Dit heeft een bredere opbrengst dan alleen individueel leren van deelnemers aan intervisie. We kunnen helpen om vruchtbare partnerships te creëren en het wederzijdse leerproces te structureren.

In Noorwegen hebben we een intervisiesystematiek voor leidinggevenden geïntroduceerd. We organiseren ook een uitwisseling tussen Nederlandse en Noorse gemeenten met betrekking tot hun sociale domein.