Training en intervisie

We geloven in leren en ontwikkeling. Slimmer werken. Jezelf en je organisatie verbeteren. Waar ruimte is, kan samen leren veel opleveren. Meestal meer dan externe adviseurs kunnen brengen. We geloven ook in leren in en van de praktijk. Combinaties van training, intervisie en actieplannen. Van kennis, vaardigheden en kunnen schakelen in basishoudingen. In én net iets uit de comfortzone in een veilige, speelse omgeving. We geloven niet in het leren van kunstjes. Deelnemers waarderen onze trainingen doorgaans met achten en negens.

Voor onze trainingen maken we gebruik van ons eigen SLIM-model en bijpassende instrumenten, methodieken en wetenschappelijk onderbouwde readers en achtergrondinformatie. We doen daar niet geheim over, veel van wat we ontwikkelen is te vinden op het internet of in boeken. Onze methodiek-publicaties hebben hun weg gevonden naar het hbo-onderwijs en zijn vertaald in vier talen. We willen graag dat het gebruikt wordt, omdat we denken dat de wereld daar beter van wordt. Onze toegevoegde waarde is dat het materiaal voor ons doorleefde ervaring is, geen kunstje. We hebben het in de vingers, en dat geven we graag door. De toolkit waaruit we kunnen putten omvat alle procesfasen, vele originele modellen en werkvormen.

Veel van wat er nodig is, is al aanwezig. In een vergeten vakje in het hoofd, bij collega’s of in je netwerk, of in een mapje met zoekresultaten op je computer. We hoeven het wiel meestal niet opnieuw uit te vinden, alleen rond te maken zodat het soepel rijdt. En soms een extra wiel toe te voegen, voor meer stabiliteit. Om onze trainingen vraaggericht vorm te geven, verbinden we ze graag aan intervisie. Dingen die in de dagelijkse praktijk van deelnemers als urgent ervaren worden, krijgen prioriteit en vormen een goede ingang in de materie. Intervisie kan ook trainingsopbrengsten bestendigen en helpen verankeren in de dagelijkse praktijk. We hebben een eigen vorm van intervisie ontwikkeld. Zie ook leren van elkaar.

Aanbod:

Meer informatie: