Onderzoek en advies

Kennis krijgt betekenis als het praktische wijsheid wordt. Leren door doen, samen met managers, beleidsverantwoordelijken, professionals en cliënten. Omdat twee meer weten dan één en omdat uitwisseling tot synergie en versterking leidt. Niet altijd leuk en comfortabel, wel leerzaam en effectief. Op die manier hebben we een theorie ontwikkeld en kunnen we u helpen praktische oplossingen te vinden.

Wat zijn de resultaten van onze aanpak? Voor wie werkt het wel en voor wie niet? Hoe kunnen we onze dienstverlening optimaliseren? Hoe staat het met onze professionaliteit en hoe kunnen we die verbeteren? Hoe kunnen we een rendabele aanpak realiseren? Hoe kunnen we de samenwerking in (wijk)teams verbeteren? 

De combinatie van onderzoek, strategie, beleid, uitvoering, resultaten en cliëntbeleving beschouwen we als onze specialiteit, zowel praktisch als academisch. Evenals methodiekontwikkeling, want je moet er in de praktijk wel iets mee kunnen. Of het nu gaat om wetenschappelijk onderzoek, beleidsinformatie, evaluatieonderzoek, actieonderzoek of action learning. Ons onderzoek is gebaseerd op een wetenschappelijke theorie over effectiviteit van interventies en we hebben ruim 25 jaar ervaring. Zie onze publicaties voor voorbeelden.

Geen blauwdruk, wel structuur. We hebben een quick scan ontwikkeld waarmee we snel een analyse kunnen maken van successen en verbeterruimte. Op basis daarvan doen we aanbevelingen voor een ontwikkeltraject van samen onderzoeken, samen doen, samen leren en systematisch verbeteren. Want innovatie vraagt eigenaarschap, gebruik maken van talent en kracht, praktische wijsheid en uitvoerbaarheid, visie, betrokkenheid en sturing. En natuurlijk kunnen we daar een beleidsplan voor maken en mensen en teams begeleiden.
In ons onderzoek, ons advies en onze begeleiding kijken we altijd naar impact. Naar positieve resultaten én naar onbedoelde gevolgen. Naar de aard van een probleem in relatie tot de aard van oplossingen. Samen met de mensen om wie het gaat, verbindend.