Actieonderzoek en transformatie sociaal domein Zoetermeer

Voor de gemeente Zoetermeer hebben we in 2017 een evaluatieonderzoek gedaan naar de proeftuinen voor mensen met complexe problemen, beperkingen en onbenutte kwaliteiten. De conclusie was dat aandacht werkt en dat het wenselijk is om de proeftuinen sterker te verbinden aan de reguliere uitvoering. Het rapport is uitgereikt aan de wethouder en er is een ronde tafel gesprek georganiseerd met wethouders, directeuren en beleidsmakers uit negen gemeenten, Divosa en UWV. Conclusie: aandacht loont!

In het verlengde daarvan doen we sinds medio 2018 een actieonderzoek naar lessen en opbrengsten van alle proeftuinen in het Zoetermeerse sociaal domein. Op basis daarvan wordt nu in 2019 een samenhangende aanpak van multiproblematiek ontwikkeld. Transformeren via proeftuinen.