Het begint met aandacht

Voor de gemeente Zoetermeer hebben we een evaluatieonderzoek gedaan naar de proeftuinen voor mensen met complexe problemen, beperkingen en onbenutte kwaliteiten. Het rapport is hier te vinden. De conclusie is dat aandacht werkt en rendabel is, dat uitbreiding en verbreding wenselijk is. Voor transformatie in het sociale domein is het wenselijk om de proeftuinen sterker te verbinden aan de staande praktijk. 30 januari reikten we het rapport uit aan de wethouder, 7 maart was hierover een ronde tafel gesprek met wethouders, directeuren en beleidsmakers uit negen gemeenten, Divosa, UWV. Conclusie: aandacht loont!